σχεδιάζουμε την ασφάλιση σας
ανάλογα με τις ανάγκες σας...
 
English
F.A.Q.


Νομοθεσία


Σύμφωνα με το άρθρο 15α του Ν1569/1985 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν2170/1993, 2496/1997 και το ΠΔ190/2007, προσδιορίζεται σε λιτές γραμμές ο ρόλος και η διαφοροποίησή του Μεσίτη Ασφαλίσεων(Insurance Broker), από τους άλλους διαμεσολαβούντες (πράκτορες, ασφαλιστικούς συμβούλους κλπ).

Το πραγματικό και ουσιαστικό περιεχόμενο του έργου και της δραστηριότητας του μεσίτη ασφαλίσεων (Insurance Broker), καθορίζεται από την τοπική και διεθνή πραγματικότητα και κυρίως την ευρωπαϊκή και την εναρμονισμένη ελληνική νομοθεσία , που σε γενικές γραμμές αναλύεται ως εξής :

Διαμορφώνει την δραστηριότητά του με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του πελάτη, σεβόμενος παράλληλα τα ήθη και τα έθιμα της αγοράς.

  1. Η μεσιτική δραστηριότητά του, δεν περιορίζεται στην διαμεσολάβηση και στην σύναψη συμβάσεων με τις ασφαλιστικές εταιρίες, διότι αυτό αποτελεί και αντικείμενο της δραστηριότητας των πρακτόρων ή των ασφαλιστικών συμβούλων, αλλά στην περαιτέρω διεξοδική μελέτη των προς τοποθέτηση κινδύνων. Στη συνέχεια διαπραγματεύεται ειδικούς όρους, κάνει ιδιαίτερες συμφωνίες, πάντα με την σύμφωνη γνώμη του πελάτη του. Τέλος όταν συμβεί ζημιά, ο Μεσίτης είναι υποχρεωμένος και δεσμευμένος νομοθετικά, να τον εξυπηρετήσει μέχρι τέλους, σε αντίθεση με τους άλλους (πράκτορες, ασφαλιστικούς συμβούλους κλπ) που απλώς διαμεσολαβούν, ενεργώντας για λογαριασμό και κατ εντολή συγκεκριμένων ασφαλιστικών εταιριών ή κατ' αποκλειστικότητα με μία μόνον εταιρία, έναντι προμηθείας. Επομένως αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες να συνδράμουν τους πελάτες τους σε περίπτωση ζημιάς σε σύγκριση με τον μεσίτη ασφαλίσεων.

  2. Ο δυνητικός πελάτης δύναται στα πλαίσια της ελευθερίας επιλογής του ή στα πλαίσια εμπορικών ή άλλων σκοπιμοτήτων, ακολουθώντας τις οδηγίες και συμβουλές ή τις μελέτες που έχει συντάξει ο μεσίτης,, να επιλέξει άλλο διαμεσολαβητή για την ασφάλισή του ή να ασφαλισθεί απ ευθείας σε εταιρία της επιλογής του.
  3. Ο μεσίτης ασφαλίσεων δεν έχει δικαίωμα να αντιδράσει ή να αμφισβητήσει τις επιλογές του πελάτη του, αφού δύναται να λάβει ειδικά συμφωνημένη προμήθεια για την παροχή των ασφαλιστικών του συμβουλών, υποβοηθώντας τον αν χρειασθεί, να συνάψει ασφάλιση με άλλον διαμεσολαβούντα (μεσίτη ή πράκτορα ή ασφαλιστικό σύμβουλο).
  4. Στους μεσίτες ασφαλίσεων, παρέχεται ειδική πιστοποίηση και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ), την τεχνική επιτροπή πιστοποίησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου λόγω ειδικών γνώσεων, εμπειρίας. Είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζεται με ειδικό συμβόλαιο ασφάλισης συνεχούς διάρκειας για τις αστικές του ευθύνες από λάθη ή/και παραλείψεις, ύψους τουλάχιστον €1.000.000. Το συμβόλαιο αυτό ο μεσίτης ασφαλίσεων είναι υποχρεωμένος, να το συνάπτει σε συνεχή ανανεώσιμη βάση και για διάρκεια από την έναρξη της επιχείρησής του μέχρι ακόμη και την λύση της εταιρίας του. Είναι επίσης υποχρεωτική η επέκταση της ισχύος αυτού του ασφαλιστηρίου για πενταετή διάρκεια από το κλείσιμο της επιχείρησης του μεσίτη, προκειμένου τόσο να ανανεώνεται συνεχώς η επαγγελματική του άδεια, αλλά και όσο να εξασφαλίζονται οι πελάτες του για παλαιότερες ή μελλοντικές ευθύνες του, που τυχόν συνέβησαν κατά την διάρκεια λειτουργίας της μεσιτικής του επιχείρησης.

 

Σχετικά αρχεία:
Insurance Blogger
Axa PPP
{post_date}
  • {ds_PageNumber} από {ds_PageCount}
Γρήγορη Επικοινωνία

T: 210 8234115 - 210 8235873 - 210 8234628
E: info@fasmagroup.gr - fasmagr@otenet.gr - fasmagroupsupport@otenet.grValid XHTML 1.0 Valid CSS
© FasmaGroup 2024
All rights reserved

κατασκευή ιστοσελίδων Webart