σχεδιάζουμε την ασφάλιση σας
ανάλογα με τις ανάγκες σας...
 
English
F.A.Q.


Η πρόταση μας


Η πρότασή μας είναι απλή. H συνεργασία μας μπορεί να έχει σαφείς προϋποθέσεις παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να αποτυπωθούν σε ένα μεταξύ μας απλό, τυποποιημένο ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης έργου. Το συμφωνητικό αυτό, περιλαμβάνει την περιγραφή όλων των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των συγκεκριμένων εργασιών οι οποίες άπτονται ασφαλιστικών θεμάτων και θα ανατεθούν στην Fasmagroup.
Βάσει των προσυμφωνηθέντων, θα αναλαμβάνεται το δεδομένο έργο και μέσω της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου θα προτείνονται από την εταιρία μας η κάλυψη των αναγκών και των αξιώσεων των πελατών. Αυτές οι ανάγκες και οι καλύψεις θα περιγράφονται με σαφήνεια στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα εκδίδονται υπέρ του πελάτη με αντισυμβαλλόμενο την ασφαλιστική ή τις ασφαλιστικές εταιρίες που επιλέγονται
Στόχος αυτής της ανάθεσης ασφαλιστικού έργου, είναι η συνεχής παροχή συμβουλών και η αδιάκοπη ενημέρωση για τα νέα δεδομένα, ώστε τα ασφαλιστήρια να είναι πάντα σύγχρονα και όσο το δυνατόν να μπορούν να εξασφαλίσουν τον συμβεβλημένο πελάτη, από απρόβλεπτα γεγονότα, που θα μειώνουν το διαπραγματευτικό του «χαρτί»,σε περίπτωση ζημιάς.

Υπάρχουν κυρίως δύο τρόποι συνεργασίας και αμοιβών

Ο πρώτος τρόπος μπορεί να γίνει με μία ειδική επιστολή αποκλειστικής ανάθεσης ερευνάς αγοράς (Broking letter) από την εταιρία σας προς την Fasmagroup και για συγκεκριμένο χρόνο, ώστε να μπορούμε για το διάστημα που διαπραγματευόμαστε, να συζητήσουμε στην αγορά και για λογαριασμό σας τις ικανοποιητικότερες καλύψεις με το σωστότερο ασφάλιστρο, χωρίς ανταγωνιστές.

Με βασική προϋπόθεση την τελική ικανοποίηση σας από τις υπηρεσίες μας, θα προχωρήσουμε στην ασφάλιση των κινδύνων και των εταιριών που θα επιλέξετε. Η εταιρία μας θα αποζημιωθεί από την ασφαλιστική ή τις ασφαλιστικές εταιρίες μετά την τοποθέτηση των κινδύνων και των ασφαλιστηρίων που σας αφορούν και την είσπραξη των αντιστοίχων ασφαλίστρων

Ο δεύτερος τρόπος λειτουργεί με ανάθεση έργου και συμφωνημένη εκ των προτέρων αμοιβή, πράγμα που συμβαίνει συνήθως στην δεύτερη χρονιά της ανανέωσης του ασφαλιστηρίου, κατά την οποία έχει ήδη ξεκαθαριστεί το συνολικό ποσό των ασφαλίστρων του έτους και έχει δοκιμασθεί η συνεργασία μας. Βεβαίως στην περίπτωση της ανάθεσης, τα ασφάλιστρα θα είναι μειωμένα κατά την προμήθεια του προηγούμενου έτους,, εφόσον βέβαια η αμοιβή έχει προκαθορισθεί δια της μεταξύ μας συμφωνίας.

Είναι πιθανόν, φαινομενικά και μόνον, να μην υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο τελικό κόστος που καταβάλλει ο ασφαλιζόμενος. Η πιο ουσιαστική διαφορά ωστόσο είναι ότι, εφ' όσον αίρονται πλέον οι σχέσεις της δοκιμαστικής περιόδου της συνεργασίας μας,, μπορούμε να διαπραγματευτούμε καλύτερα ένα πιο «ελεγχόμενο» και γνωστό και τα δύο μέρη, κόστος που θα συνοψίζεται στα εξής σημεία:

  1. Το καθαρό κόστος ασφάλισης, απαλλαγμένο από την προμήθεια διαμεσολάβησης
  2. Την προσυμφωνημένη από την αρχή του έτους αμοιβή της Fasmagroup για την παροχή των υπηρεσιών της.
  3. Την δοκιμασμένη, μετρήσιμη κοστολογικά και επομένως ξεκάθαρη σχέση της εταιρίας μας και της εταιρίας σας.

Εν κατακλείδι γίνονται ευκρινή τουλάχιστον δύο σημαντικά οφέλη για τον πελάτη, αρχικά το αρκετά υψηλό διαπραγματευτικό ατού της Fasmagroup στην αγορά που μπορεί να επιβάλλει ικανοποιητικούς όρους και καλύψεις και στη συνέχεια η μηδενική προμήθεια που θα εκφράζεται σε ικανοποιητικότερο ασφάλιστρο.

Η ιδιότητά μας αυτή, εφόσον συμφωνήσουμε, θα μας επιτρέψει να λειτουργήσουμε πλέον ως σύμβουλοι-διαχειριστές κινδύνων της εταιρίας σας, παρέχοντας σας ασφαλιστικές υπηρεσίες ποιότητας, και αποφεύγοντας τυχόν εμπόδια που θα μπορούσαν να προκύψουν από την διαμεσολάβηση τρίτων αμφίβολης γνώσης και εμπειρίας, προς τις ασφαλιστικές εταιρίες στις οποίες θα απευθυνθούμε .

Η ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών μας, θα εξασφαλίζεται μετά από τεκμηριωμένες, προς την εταιρία σας, προτάσεις συνεργασίας με ασφαλιστικές εταιρίες. Στην περίπτωση που είναι απαραίτητο θα εξασφαλίζονται πραγματογνώμονες και λύσεις σε κάθε επίπεδο ώστε να διασφαλίζεται σε μέγιστο δυνατό βαθμό το συμφέρον της εταιρίας σας. Εφόσον υπάρχει δική σας σύμφωνη γνώμη, οι διαδικασίες θα προχωρούν σε ερευνά αγοράς με σκοπό την εξεύρεση των ιδανικών λύσεων. Είναι δυνατόν, εάν η πολιτική ή οι εμπορικές υποχρεώσεις της εταιρίας σας, επιβάλουν την διαμεσολάβηση άλλου πράκτορα ή ασφαλιστικού συμβούλου, οι προτάσεις της εταιρίας που ο ίδιος εκπροσωπεί να ελέγχονται από την εταιρία μας. Σκοπός θα είναι η επιβολή των χαμηλότερων δυνατών ασφάλιστρων, με τους ικανοποιητικότερους όρους και καλύψεις, εφόσον βεβαίως θα εξακολουθήσουμε με την εξουσιοδότησή σας, να παραμένουμε ως ανεξάρτητοι σύμβουλοι διαχείρισης κινδύνων στην εταιρίας σας.

 

Σχετικά αρχεία:
Insurance Blogger
Axa PPP
{post_date}
  • {ds_PageNumber} από {ds_PageCount}
Γρήγορη Επικοινωνία

T: 210 8234115 - 210 8235873 - 210 8234628
E: info@fasmagroup.gr - fasmagr@otenet.gr - fasmagroupsupport@otenet.grValid XHTML 1.0 Valid CSS
© FasmaGroup 2023
All rights reserved

κατασκευή ιστοσελίδων Webart